Categories
Institucije i javne ustanove Lokalna samouprava

Opština Gusinje

Naziv:Opština
Opis:Opština se nalazi u centru grada. Gusinje je dobilo status opštine u februaru mjesecu 2014.godine nakon prethodno održanog konsultativnog referendum I pretpostavki za dobijanje statusa nakon čega je Vlada Crne Gore Skupštini CG predložila izmjene I dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore gdje je Gusinje ustanovljeno kao 23 opština I trenutno najmlađa u Crnoj Gori.
Adresa:Čaršijska br.28
Kontakt telefon:051-250-157
Email adresa:[email protected]
Website:www.opstinagusinje.me
GPS:42.563848.19.833327

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *