Categories
Novosti

Prijava boravka od sada i subotom

Strani državljani dužni su da, ukoliko neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, sami prijave i odjave boravak teritorijalno nadležnom odjeljenju granične bezbjednosti (OGB) Uprave policije MUP-a (inspektoru za strance) ili turističkoj organizaciji opštine u kojoj će boraviti u roku od 24 časa od momenta stupanja na teritoriju Crne Gore.
Strancima kojima je u skladu Zakonom o strancima pravo na boravak do 90 dana istekao nakon 15. marta 2020. godine, omogućava se boravak u Crnoj Gori do 7. oktobra 2020. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *