Categories
Novosti

Turistička organizacija Gusinje priprema katalog izdavaoca smještaja sa teritorije opštine Gusinje

Turistička organizacija Gusinje priprema katalog izdavaoca smještaja sa teritorije opštine Gusinje. Stoga, pozivamo sve izdavaoce smještaja da dostave neophodne informacije, kako bi bili zastupljeni u novom katalogu.
Uvrštavanje u katalogu je besplatno, i isti će biti korišten za promotivne aktivnosti u zemlji i inostranstvu. Da bi se iskoristili navedeni benefiti neophodno podnijeti zahtjev koji se sastoji iz sledećeg:
1. Popunjen prijavni formular sa informacijama o smještaju (preuzeti sa linka: www.togusinje.me/katalog ili u prostorijama TOG ) i
2. Set od najmanje šest fotografija smještajnog objekta (tri eksterijera i tri enterijera).
Zahtjev je moguće predati u prostorijama TO Gusinje ili putem maila: [email protected] .
Rok za podnošenje je zahtjeva je 01. avgust 2020. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *