Categories
Novosti

Zakonsku obavezu prijave boravka

Podsjećamo da je zakonsku obavezu prijave boravka za strane državljane moguće ispuniti u prostorijama lokalne turističke organizacije Gusinje, na adresi Bosanska b.b., 84326 Gusinje – svakog radnog dana u periodu od 7h do 15h.
Strani državljani dužni su da, ukoliko neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, sami prijave i odjave boravak teritorijalno nadležnom odjeljenju granične bezbjednosti (OGB) Uprave policije MUP-a (inspektoru za strance) ili turističkoj organizaciji opštine u kojoj će boraviti u roku od 24 časa od momenta stupanja na teritoriju Crne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *