Categories
Institucije i javne ustanove Lokalna samouprava

Uprava za nekretnine

Naziv:Uprava za nekretnine
Opis:Uprava za nekretnine se nalazi u centru grada, naspram marketa Franca
Adresa:
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.564320,19.833726

Categories
Institucije i javne ustanove Lokalna samouprava

Doo Komunalne djelatnosti

Naziv:Doo Komunalne djelatnosti
Opis:
Adresa:Grebajska bb
Kontakt telefon:067-700-360
Email adresa:[email protected]
Website:www.opstinagusinje.me
GPS:42.564792,19.830413

Categories
Institucije i javne ustanove Lokalna samouprava

Služba zaštite i spašavanja

Naziv:Služba zaštite i spašavanja
Opis:
Adresa:Čaršijska bb
Kontakt telefon:067-211-492
Email adresa:[email protected]
Website:www.opstinagusinje.me
GPS:42.564792,19.830413

Categories
Institucije i javne ustanove Lokalna samouprava

Opština Gusinje

Naziv:Opština
Opis:Opština se nalazi u centru grada. Gusinje je dobilo status opštine u februaru mjesecu 2014.godine nakon prethodno održanog konsultativnog referendum I pretpostavki za dobijanje statusa nakon čega je Vlada Crne Gore Skupštini CG predložila izmjene I dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore gdje je Gusinje ustanovljeno kao 23 opština I trenutno najmlađa u Crnoj Gori.
Adresa:Čaršijska br.28
Kontakt telefon:051-250-157
Email adresa:[email protected]
Website:www.opstinagusinje.me
GPS:42.563848.19.833327