Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Grebajski vodopad

Naziv:Grebajski vodopad
Opis:Grebajski vodopad je najveci vodopad u Gusinju, njega ima samo tokom sezone.
Adresa:Grebajska bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5272995,19.7898870

Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Rijeka Crna Dolja

Naziv:Rijeka Crna Dolja
Opis:
Adresa:Grebajska bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.555269,19.799273,693

Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Rjeka Vruja

Naziv:Rjeka Vruja
Opis:Rijeku vruju čine rijeke Dolja i Grlja a onda se Vruja spaja sa rijekom Grnčar i zajedno čine Rijeku Ljuču
Adresa:Vusanje bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5494362,19.8260736,1387

Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Rjeka Grlja

Naziv:Rjeka Grlja
Opis:Rijeka Grlja izvire iz Ropojane i uliva se u rijeku Vruju
Adresa:Vusanje bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5228562,19.8394149,694

Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Rjeka Dolja

Naziv:Rjeka Dolja
Opis:Rijeka Dolja izvire iz planine Trojana i Kodre Bajrovića uliva se u rijeku Vruju
Adresa:Gusinje bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5537832,19.8190784,1387

Categories
Izvorišta vode Priroda i javne površine Rijeke

Rjeka Grnčar

Naziv:Rjeka Grnčar
Opis:Rijeka Grnčar teče iz Albanije, spaja se sa rijekom Vrujom i zajedno čine rijeku Ljuču
Adresa:Gusinje bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5718786,19.7900371,3520

Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Oko Skakavice

Naziv:Oko Skakavice
Opis:Oko Skakavice
Voda se povlači i miruje, a površinskog prelivanja, kao u zimskim mjesecima, nema. Voda Oka je veoma hladna, zbog otopljenog snijega sa visokih djelova Prokletija kojim se napaja, tako da na površini iznosi oko 5 C, a u dubljim djelovima 4.3C, opora je za piće i prije upotrebe se mora ostaviti da se ugrije
Adresa:Vusanje bb
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5119027,19.83225553,694

Categories
Priroda i javne površine Rijeke

Alipašine Izvore

Naziv:Alipašine Izvore
Opis:Alipašina bb
Adresa:
Kontakt telefon:
Email adresa:
Website:
GPS:42.5500537,19.8265114,1049